Om prosjektet

Slalåmløypa.no⛷️ ble startet våren 2021 av POA og en gruppe med interesse for prosjektfaget under arbeidstittelen Pilotprosjekt2021.

POA hadde en idé og samlet derfor en gruppe mennesker til et fellesmøte for å utrede idéen sammen med flere likesinnede. Felles for alle som deltok på første møte var at alle hadde deltatt på kurs/ undervisning i regi av POA.

Med bakgrunn i innspillene som kom underveis i prosessen så gruppen tidlig at det var et felles behov for mer kompetanse innen prosjektarbeid i organisasjoner med ulik størrelse og kompleksitet, både i privat og offentlig sektor. 

Gruppen ble enige om å lage en digital veileder i prosjekt som arbeidsform. Veilederen bygger på en modell utviklet av POA. Innholdet vi også kombineres med de mest kjente rammeverkene, åpne ressurser og gruppens samlede kompetanse innen prosjektfaget 

På denne siden vil du kunne følge fremdriften og få innsikt i det endelige sluttproduktet.

Hvis du synes dette høres spennende ut og ønsker å bidra eller få mer informasjon om prosjektet kan du melde deg som interessent via lenken under.

Prosjektets tidslinje ⛷️

2021

Konsept🚩

Det ble en etablert en arbeidsgruppe for å utrede muligheten for å gjennomføre et prosjekt basert på en idé av POA.

Det ble i perioden mars til desember 2021 gjennomført en konseptfase.

Konseptfasen ble delt inn i to delfaser.
1. Etablere arbeidsgruppen | Mars til juni
2. Beskrive behov | August til desember

2022

Planlegge🚩

Onsdag 5. januar vedtok idéeier sammen med arbeidsgruppen fra konseptfasen å etablere et prosjekt som planlegger veien videre.

Prosjektgruppen ble etablert og bidrar inn i prosjektet med nødvendig kapasitet for å oppnå felles målbilde.

For å sikre god fremdrift og effektiv ledelse av prosjektet ble det definert en ledergruppe som fremover jobber med å definere strategi, konkretisere målbilde og sikre overordnet styring av prosjektet.

Mars

Gjennomføre🚩

8. mars vedtok prosjektstyre at første gjennomføringsfase igangsettes med målsetting om å ha en forenklet veileder i prosjektarbeid. Det ble etablert 6 arbeidsgrupper, en gruppe pr tema.

Veilederen forventes klar til pilotering medio juni 2022

Juni

MP1 – Pilot versjon 0.1 testet sammen med målgruppe🚩

I perioden mars til juni ble det utarbeidet en forenklet veileder med noen utvalgte temaer. Veilederen ble testet sammen med personer i målgruppen i perioden april til august 2022.

Desember

*MP2 – Pilot versjon 0.2 testet sammen med målgruppe🚩

Pr 28. august er milepælen er ikke akseptert. Milepælen vil bli oversendt prosjektstyre for beslutning medio september