Prosjektmandat

Prosjektets navn Veiledning i prosjektarbeid
Prosjekteier Per Olav Apalnes
Prosjektleder Håvard Dahle
Prosjektledelsen Reidunn Hallan, Nina Mickelson Weldingh, Per Olav Apalnes, Håvard Dahle
Prosjektstyre Anne Line Kvernmo, Arild Grov, Robert Nordstrøm Hughes, Øyvind Benjaminsen, Reidunn Hallan, Nina Mickelson Weldingh, Per Olav Apalnes, Håvard Dahle
Referansegruppe Hege Storre, Jørgen Wenstad, Vidar Klepp, Marianne Helgesen
Bakgrunn for prosjektet Pilotprosjekt 2021 ble etablert 22. april 2021 av Per Olav med hensikt å få hjelp av tidligere studenter til å transformere hans tradisjonelle klasseromsundervisning til et nettbasert kurs som alle bidragsytere kan benytte i eget arbeid
Formål/Effektmål Gjøre innbyggere i Norge relevante i arbeidsmarkedet gjennom å gjøre dem i stand til å jobbe prosjektbasert
Omfang Produkt:

Prosjekt:

Resultatmål/Prosjektmål/ kvalitetsmål Utarbeide en nettbasert veileder i prosjektarbeid som er pedagogisk tilpasset prosjektroller med varierende erfaring fra prosjektarbeid
Rammebetingelser
  • Tid: Januar til juni 2022
  • Budsjett: 0,-
  • Organisatoriske: Arbeidet utføres basert på frivillighet og den enkeltes ønske og kapasitet. Alle som er medlem av facebookgruppen Pilotprosjekt2021 og som ønsker å bidra kan være med.
  • Tekniske: Benytte åpen kildekode og ressurser der det er mulig.
  • Leveranse: Nettside med tilgangsstyring.
  • Driftsmessige: Sluttresultatet må kreve lite oppfølging, oppdatering- og vedlikehold.
  • Prosjektet skal ikke:
Utfordringer og suksessfaktorer Veilederen må markedsføres til de rette interessentene og må dekke et reelt behov
Avslutningen av prosjektet Prosjektet er avsluttet når prosjektstyre har godkjent veilederen
Mandat godkjent 2. februar 2022
Til stede Prosjektstyre var fulltallig