Praktisk informasjon

Her finner du informasjon som kan være nyttig før, under og etter at du har gjennomført minikurset.

Organisering av arbeid med kursinnholdet

Kurset er bygget opp som et selvstudium for enkeltpersoner, men kan fint brukes av en gruppe, f.eks for å øke kompetansen i å gjennomføre prosjekter sammen med andre.

Tidsbruk

For å få fult utbytte av kurset anbefaler vi at du setter at tid til å jobbe fokusert på kurset. Vi estimerer at du vil bruke ca 5-10 timer på å komme deg igjennom kursinnholdet, det vil selvsagt være individuelle forskjeller og i hvilken grad du ønsker å forstå innholdet.

Du kan tenke litt på samme måte som når du skulle opp til fagprøven. Hva var målet: var det å få bestått eller bestått meget? Det tar deg nok mindre tid å forstå innholdet nok til å kunne oppnå Bestått enn det vil ta å oppnå Bestått meget.

Studieteknikk, læringsstrategi og læringsstiler – når man jobber med læring er det viktig at du finner din egen læringsstil og etablerer dine egne læringsstrategier. Her vil du finne noen tips til hva du kan gjøre for å få mest mulig læringsutbytte av minikurset. Noen har valg å dele inn ulike læringsstiler i tre overordnede områder: Auditativ, visuell og taktil/kinestetisk. De fleste av oss vil nok bruke alle tre læringsstilene når vi skal lære noe nytt, men det er sansynlig at du vil identifisere deg mest med en av de tre. Hvilken læringsstil er det du identifiserer deg med? Tenk igjennom om dette stemmer overens med de faktiske forhold.

Lære å lære

For å kunne lære noe nytt, må du ha lært hvordan man lærer. Til å gjøre dette vil du kunne få god hjelp ved å finne ut hvordan du lærer best og praktisere dette i ditt læringsarbeid. Husk at vi mennesker lærer hele livet.

Unnder finner du mine 3+1 tips til lære å lære.

For å lære å lære må jeg

  • Akseptere at det er en ferdighet som må læres
  • Sette av nok tid i hverdagen til å lære det jeg ikke kan
  • Inse at ikke alt kan læres på en dag

Gjøre læring gøy for meg selv ved å inkludere læringen i min egen hverdag og se etter sammenhenger

Oppfølging – i prosjektarbeid er det ditt ansvar å følge opp oppgavene. Dette kurset har ingen funksjonalitet for påminnelser eller andre hjelpemidler. Det er opp til deg selv å etablere dette. Læring handler om endring, endring omtales av mange som prosjektarbeid. Under menypunk verktøy finner du tips til relevante verktøy for å gjennomføre prosjektarbeid «riktig». Man kan dele de overordnede strategiene i et utviklingsarbeid i tre

  1. Gjennomfør de riktige prosjektene
  2. Gjennomføre de riktige prosjektene riktig
  3. Realisere de riktige prosjektene riktig.

Alle disse tre strategiene innebærer at du har gjort et arbeid i forkant ved å planlegge de viktgiste aktivitetene i aktuelle fase. Et tips er være nyttig å tenke at vi planlegger for det vi vet akkurat nå også styrer vi hele tiden etter målbilde som ble definert i steg 1.

Teori – Trenger jeg bøker eller andre ressurser? Nei, minikurset er lagt opp til at du ikke trenger å kjøpe litteratur eller andre typer verktøy. men dersom du har tilgang på litteratur er det bare fordeler med å lese seg opp litt på egenhånd. Men ikke ta et for stort dykk ned i teorien. Det er den praktiske gjennomføringen som teller. Og hvis alle tar små steg av gangen i samme retning øker det sannsynligheten for at man får med seg alle i mål.

Fremdrift og evaluering av eget arbeid

Som en del av kurset vil du lære en metode for evaluering av eget arbeid. Metoden bygger på X- og Y modellene til Baustad og Sørsveen. Kurset vil bruke en litt annen tilnærming enn forfatterne bak bøkene og modellene, men prinsippene er omtrent de samme.