Minikurs del 3 – Prosjekt i praksis

I den tredje og siste delen av minikurset vil du lære mer om …

Læringsmålene for del 3 er å skrive og presentere

  • daglig logg
  • prosjektets læringslogg
  • sluttrapport
  • planlegge, gjennomføre og avslutte et prosjekt
  • de 4 perspektiver innen prosjektarbeid som alle involverte bør ha

Daglig logg

Prosjektets læringslogg

Sluttrapport

Planlegge, gjennomføre og avslutte et prosjekt

4 perspektiver på prosjektarbeid

Arbeidsform, metode, eierstyring og verktøy

Øvingsoppgave