Minikurs del 2 – Organisering og prosess

I del to av minikurset vil du lære mer om

del to har følgende læringsmål

  • Læringsmål 1
  • Læringsmål 2
  • Læringsmål 3
Prosjektets livsløpsmodell har tre stadier. Prosjektstadiet deles inn i faser. Identifiserings- og defineringsfasen inneholder planleggingsoppgaver. Gjennomføringsfasen inneholder oppfølgingsoppgaver. Planlegging og oppfølging utgjør til sammen prosjektstyring.
Livsløpsmodell
Av Asbjørn Rolstadås.
Lisens: CC BY SA 3.0
Oversikt over typer av interessenter i et prosjekt. Primærinteressentene er direkte eller indirekte involvert i prosjektet og treffer beslutninger som får direkte konsekvenser. Sekundærinteressentene kan påvirke prosjektet, men har ikke myndighet til å treffe beslutninger som får direkte konsekvenser.
Interessenter
Av Asbjørn Rolstadås.
Lisens: CC BY SA 3.0

Roller og ansvar

Prosjekteier

Ledelse med grunnleggende kompetanse på fagområde)

Prosjektleder

Ledelse med grunnleggende kompetanse på fagområde)

Gruppeleder

Omtales også som fagleder. Ledelse med spisskompetanse på fagområde.

Prosjektmedlem

Spisskompetanse fagkompetanse