Minikurs del 1 – Hva er et prosjekt?

Her finner du første del av minikurset.

I minikurset vil du lære:

  • Hva som skiller arbeidsformen i et prosjekt fra hvordan man jobber i hverdagen
  • Forskjellen på stadier, oppgaver og faser
  • Tre prosjekttyper og ulikheten mellom dem

Hva skiller arbeidsformen i et prosjekt fra hvordan man jobber i hverdagen

Forskjellen på stadier, oppgaver og faser

Tre prosjekttyper og ulikheten mellom dem

Øvingsoppgave

Hvis du ønsker å bli god i noe må du øve. Under finner du en øvingsoppgave som du

Jeg vil lære mer om dett temaet

Under har vi listet opp noen nettressurser og litteratur du kan se videre på dersom du ønsker å lære mer om hva prosjektfaget er.

Nettressurser

Litteratur

  • Esnault, Michel. (2005). Prosjektoppstart, du har ikke tid til å ha det travelt s. 17-19. Oslo: Gyldendal (ISBN: 9788205339224)
  • Scharning, H. S. & Aakre, J D. (2018) Prosjekthåndboka s. 14-27. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 9788215027555)
  • Westhagen, Harald (2012) Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse (6. utgave) s. 13-27. Oslo: Gyldendal (ISBN: 9788205383616)
  • Vaagaasar, Anne. L. & Skyttermoen Torgeir (2018). Prosjektveilederen, for deg som vil skape verdi s. 13-23. Oslo: Cappelen Damm (ISBN: 9788202549329)
  • AXELOS, Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2® Norwich U.K: TSO (ISBN:9780113312382 ) s. 3-7.
  • Project Management Institute (2021) A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK guide) and the Standard for project management (Utgave 7). (ISBN:9781628256642) s. 14-31