Introduksjon til minikurset

Takk for at du ønsker å gjennomføre minikurset i grunnleggende prosjektarbeid. I minikurset vil du lære mer om innovasjon og det å jobbe med idéer fra den ble påtenkt til den blir synliggjort i noe konkret som gir verdi til folk flest.

Prosjektarbeid er en viktig kunnskap uavhengig hvilken profesjon du har. I dette minikurset vil du lære grunnleggende prosjektarbeid som du kan benytte i praksis.

Minikurset består av tre deler. Du finner lenke til alle delene i hovedmenyen. I tillegg finner du resurser vi tror kan være nyttig for deg, slik at du får fult utbytte av opplæringen.

Estimert tidsbruk pr del er 1 time teori og 2 timer praktisk arbeid.

Minikurset har følgende læringsmål:

 • Læringsmål 1
 • Læringsmål 2
 • Læringsmål 3
 • Læringsmål 4
 • Læringsmål 5
 • Læringsmål 6
 • Læringsmål 7
 • Læringsmål 8
 • Læringsmål 9

Ord og begreper

 • Fase
 • Virksomhetsleder
 • Prosjekteier
 • Prosjektleder
 • Gruppeleder
 • Prosjektmedlem
 • Gevinstansvarlig
 • Gevinsteier
 • Prince2
 • Portefølje
 • Idé
 • Behov
 • Problem
 • Konsept
 • Planlegge
 • Gjennomføre
 • Avslutte
 • Realisere